zagroda.kurpiowska@poczta.onet.pl

29 761 82 00

WESELE KURPIOWSKIE

WESELE KURPIOWSKIE

Zawarcie związku małżeńskiego stanowiło  ważne wydarzenie w społeczności wiejskiej w wymiarze gospodarczym (łącznie gospodarstw), społecznym (koligacenie rodzinne) i kulturalnym (wesele jako okazja do zabawy i spotkania towarzyskiego). Wesele kurpiowskie zawierało cały szereg archaicznych elementów obrzędowych.

Aby wesele mogło dojść do skutku najpierw były tzw. wypyty. Rodzice przyszłego pana młodego przysyłali swata do rodziców dziewczyny. Efektem pomyślnych wypytów były rajby – zaręczyny, które świętowano wieczorem w towarzystwie  młodych z całej wsi.

Przed odjazdem do ślubu miały miejsce rozpleciny. Ceremonia ta polegała na  rozpleceniu warkocza i potarganiu włosów  pannie młodej. Po uroczystej mszy świetej w kościele i powrocie całego orszaku do domu, następował bardzo stary zwyczaj trzykrotnego toczenia chleba po stole przez pannę młodą, co miało zagwarantować szczęście i pomyślność. Punktem kulminacyjnym wesela były oczepiny, kiedy to panna młoda zostawała przyjęta  do grona mężatek.  Druhny zdejmowały jej  wianek z głowy, a czepiarka wywoływała  wszystkich gości do składania ofiar na czepek. Potem oddawano się  zabawie, trwającej cały tydzień.

Od 1994 roku w miejscowości Kadzidło w trzecią niedzielę czerwca organizowane jest widowisko obrzędowe pt. „Wesele Kurpiowskie”. Bywa, że organizatorom  udaje znaleźć się narzeczonych, którzy zgodzili się zawrzeć związek małżeński w tradycyjny kurpiowski sposób. Zarówno w  autentycznym weselu kurpiowskim, jak i w widowisku obrzędowym każdy może czynnie uczestniczyć.  Rokrocznie imprezie towarzyszą kiermasze i pokazy rękodzieła ludowego, przejazdy furmankami, barwne orszaki ślubne, zabawy ludowe i konkursy.